Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. LUMZ B.V. vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk. Wij zorgen er dan ook voor dat deze gegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd worden.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij middels deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot uitsluitend de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst om toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van derden die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Als u onze webwinkel bezoekt, verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dit kunnen privacygevoelige gegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken alleen de persoonsgegevens die door u verstrekt worden voor een gevraagde dienst, of als wij uw gegevens verkrijgen met als doel deze te verwerken.

Wij verwerken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres
 • Orderhistorie

Toegang accountomgeving

Met ons klantaccount krijgt u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf gegevens kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Doeleinden gegevenswerking

 • Wij maken gebruik van uw NAW-gegevens om uw bestelling op een goede manier af te kunnen handelen.
 • Wij maken gebruik van uw betaalgegevens om de betaling van uw bestelling op de juiste manier af te kunnen handelen.
 • Als het nodig is, maken wij gebruik van uw contactgegevens om u op de hoogte te houden omtrent uw bestelling, of als u andere vragen voor ons heeft.
 • Wij bewaren uw bestelhistorie, inclusief betaalgegevens, binnen de gestelde wettelijke termijn om te voldoen aan onze wettelijke plicht.
 • Wij kunnen gebruik maken van uw contactgegevens om u van persoonlijke aanbiedingen te kunnen voorzien. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt als u hier toestemming voor heeft gegeven.
 • Wij maken gebruik van uw IP-adres, adresgegevens en betaalgegevens ten behoeve van fraudepreventie, indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken, maar alleen als dit nodig is voor een goede afhandeling van uw bestelling. Hierover leest u meer in deze privacyverklaring, onder het kopje ‘verstrekking aan derden’.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens delen met onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst en mogen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de door ons gestelde doeleinden. De veilige verwerking van uw gegevens wordt gewaarborgd middels een bewerkersovereenkomst tussen LUMZ B.V. en onze partners.

Contact

Wij bieden u via onze webwinkel verschillende mogelijkheden aan om vragen te stellen (zoals chat, e-mail, telefoon en social media). U kunt hier zelf beslissen welke gegevens u aan ons verstrekt. De gegevens die wij van u ontvangen worden bewaard zolang dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw vraag.

Nieuwsbrief

Met onze nieuwsbrief informeren wij onze klanten over onze producten en/of diensten. U kunt in elke nieuwsbrief een link vinden waarmee u zich te allen tijde kunt afmelden.

Cookies

Wanneer u voor het eerst onze webwinkel bezoekt, krijgt u een cookiebanner te zien waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. LUMZ maakt gebruik van 1st en 3rd party cookies. Verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor het gebruik van cookies. Het is natuurlijk mogelijk de cookies uit te schakelen via uw internetbrowser. Houdt u er rekening mee dat het mogelijk is dat onze webwinkel dan niet meer optimaal functioneert.

Wij hebben afspraken gemaakt over het gebruik van cookies en applicaties die derden op onze website plaatsen. Wij kunnen niet garanderen dat wij een volledige controle hebben over wat deze derden met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie omtrent onze cookies verwijzen wij u naar onze cookie policy.

Voor meer informatie omtrent onze cookies verwijzen wij u naar onze cookie policy.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Wij staan Google niet toe om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. IP-adressen laten wij anonimiseren.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestelling(en) af te handelen, inclusief garantie, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op onze website, niet op websites van derden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen, voordat u van deze websites gebruik maakt.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Tevens kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken. Wij kunnen u daarbij vragen u te identificeren om misbruik te voorkomen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

LUMZ B.V.
Hoofdveste 22
3992 DG Houten (NL)

[email protected]

0031(0)88-0222777